Częstochowa – 800 lat

Częstochowa – miasto z 800-letnią historią, usytuowane na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Jako pierwsze miasto w Europie Środkowo-Wschodniej zostało nagrodzone Nagrodą Europy
PRIX DE EUROPE w 1998 roku. To znaczący ośrodek kultury z filharmonią, teatrem, licznymi muzeami i galeriami artystycznymi, promującymi dorobek lokalnych artystów.
Sanktuarium Najświętszej Marii Panny na Jasnej Górze jest jednym z najważniejszych ośrodków kultu maryjnego na świecie.
Częstochowa może się poszczycić dobrze rozwiniętymi usługami i zakładami produkcyjnymi.
Jest miastem z tradycjami akademickimi, w którym prym wiodą: Politechnika Częstochowska
i obchodzący jubileusz 50-lecia Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza
oraz uczelnie niepubliczne.
To także miejsce wypoczynku, rekreacji i sportu o znaczących osiągnięciach w piłce siatkowej,
piłce nożnej i żużlu.
Częstochowa to miasto gościnne i otwarte na świat.