International Interdisciplinary Conference

                                         Man above Divisions
        Health – Security – Education and Culture – Social Policy

                                        Czestochowa, Poland, october 28–30, 2022

Komitet Organizacyjny Konferencji  

dr hab. Danuta Marzec, em. prof. UJD w Częstochowie – chairperson
dr Ryszard Stefaniak, Deputy Mayor of Częstochowa – vice-chairperson
dr Jerzy Lech Czarnota, em. prof. AHE w Łodzi – vice-chairperson
dr Joanna Górna, Head of the U3A (University of the Third Age)
            at the Jan Dlugosz University in Czestochowa – vice-chairperson
mgr Jolanta Miękina, Head of the Special School Complex No. 23
             in Czestochowa – vice-chairperson
Janina Jędrzejewska – ​secretary
mgr Marcin Radziwołek – ​secretary  
mgr Roman Kowalczyk
– ​secretary  
mgr Gerard Pakosz
– sekretarz
dr hab. Iwona Wagner
, prof. WSB w Poznaniu
dr Agnieszka Berdowska
, UJD w Częstochowie
dr Magdalena Pluskota, 3rd Secondary School dr Wł. Bieganski in Czestochowa
mgr Katarzyna Ryś
, General Wł. Anders School Complex in Czestochowa
@gnez Sławomir Pędziach 

Komitet Honorowy Konferencji

Professor Anna Wypych-Gawrońska – Rector of Jan Dlugosz University in Częstochowa
M.Sc. Krzysztof Matyjaszczyk – Mayor of the City of Częstochowa
M.Sc. Zygmunt Rolat – Honorary Professor of Jan Dlugosz University in Częstochowa
                                         Honorary Professor of Jan Dlugosz University in Częstochowa,
M.Sc. Michał Świerczewski – President of X-KOM, RKS Raków Częstochowa