Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna
Człowiek ponad podziałami
Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka Społeczna
Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej: Człowiek ponad podziałami. Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka Społeczna, która
odbędzie się 28–30 października 2022 r.
    Dziękujemy za rejestrację.
    Proszę przesłać Formularz Rejestracyjny naciskając przycisk Prześlij