Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

                               Człowiek ponad podziałami
ZdrowieBezpieczeństwoEdukacja i KulturaPolityka Społeczna

                                                           Częstochowa, 28–30 października 2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej:
Człowiek ponad podziałami. Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka Społeczna,
która odbędzie się 28–30 października 2022 r.

Zgłoszenia/rejestracji należy dokonać przy pomocy Formularza poniżej.
Uczestnicy otrzymają Certyfikat i materiały konferencyjne
Terminy:

     28-30.10.2022 r. – Konferencja naukowa  
     do 31.07.2022 r. – zgłoszenie udziału i dokonanie płatności
     do końca sierpnia 2022
r. – przesłanie artykułu do publikacji (do 15 stron, strona to 1800 znaków
     ze spacjami)  
Zgłoszenia/rejestracja i o
płaty*:
      Uczestnictwo bierne* – (300,- zł) 400,- zł
      Uczestnictwo czynne* – (500,- zł)  1.000,- zł (w tym: bez noclegów, publikacja referatów w punktowanej
           monografii naukowej) 
      Uczestnictwo czynne* – (800,- zł) 1.200,- zł (w tym: 2 noclegi, publikacja referatów w punktowanej 
           monografii naukowej)   
* Ze względu na inflację koszty udziału w Konferencji zostały podwyższone. Bardzo przepraszamy

Opłaty należy dokonać na konto:  
Stowarzyszenie „Daj mi czas”, ul. Marszałka F. Focha 19/21, 42-217 Częstochowa,
nr konta: 72 1600 1097 0002 3402 0153 2135
z dopiskiem: Konferencja ponad-podziałami-2022, imię i nazwisko uczestnika


                                                        FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
    Dziękujemy za rejestrację.
    Proszę przesłać Formularz Rejestracyjny naciskając przycisk Prześlij