Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Człowiek ponad podziałami
ZdrowieBezpieczeństwoEdukacja i KulturaPolityka Społeczna

Częstochowa, 28–30 października 2022

KOMITET  ORGANIZACYJNY  KONFERENCJI

dr hab. Danuta Marzec, em. prof. UJD w Częstochowie – ​przewodnicząca
dr Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – ​wiceprzewodniczący
dr Jerzy Lech Czarnota, em. prof. AHE w Łodzi – ​wiceprzewodniczący
dr Joanna Górna, Kierownik UTW przy UJD w Częstochowie – wiceprzewodnicząca
mgr Jolanta Miękina, Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie – wiceprzewodnicząca
Janina Jędrzejewska – sekretarz
mgr Marcin Radziwołek – sekretarz
mgr Gerard Pakosz – ​sekretarz
mgr Roman Kowalczyk – ​sekretarz
dr hab. Iwona Wagner, prof. WSB w Poznaniu
dr Agnieszka Berdowska, UJD w Częstochowie
dr Magdalena Pluskota, III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie
mgr Katarzyna Ryś, Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa w Częstochowie
@gnez Sławomir Pędziach


KOMITET  HONOROWY  KONFERENCJI


prof. dr hab. Anna WYPYCH-GAWROŃSKA – JM Rektor UJD w Częstochowie
mgr inż. Krzysztof MATYJASZCZYKPrezydent Miasta Częstochowy
mgr inż. Zygmunt ROLAT Profesor Honorowy UJD w Częstochowie,
                                                Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy
mgr inż. Michał ŚWIERCZEWSKI
Pr ezes X-KOM, RKS Raków Częstochowa