Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

                               Człowiek ponad podziałami
ZdrowieBezpieczeństwoEdukacja i KulturaPolityka Społeczna

                                                           Częstochowa, 28–30 października 2022

Biuro Organizacyjne Konferencji

Stowarzyszenie „DAJ MI CZAS”
ul. Marszałka F. Focha 19/21, 42–217 Częstochowa
tel. 48 798 311 210
e-mail: mki-czestochowa@gmail.com
konferencja.ponadpodzialami2022@gmail.com