Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Człowiek ponad podziałami
Z drowie Bezpieczeństwo Edukacja i Kultura Polityka Społeczna


                                                     
                                                             Częstochowa, 28–30 października 2022

w 50. rocznicę powstania Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

w 800. rocznicę powstania miasta Częstochowy

w 100. rocznicę powstania Klubu Sportowego Raków Częstochowa

Stowarzyszenie «Daj Mi Czas»

        Celem konferencji jest humanistyczna refleksja, kształtowana w przestrzeni naukowych rozważań
nad współczesnymi zjawiskami szeroko rozumianych podziałów o wymiarze politycznym,
społeczno-gospodarczym i edukacyjno-kulturowym.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny obejmujący obszary:
– zdrowie,
– bezpieczeństwo,
– edukacja i kultura,
– ekonomia i polityka społeczna.
        Intencją organizatorów jest ujęcie w sposób holistyczny szerokiej problematyki zarówno procesów przemian, jak i wynikających z nich zagrożeń.
        W Konferencji wezmą udział wybitni przedstawiciele świata nauki, kultury, życia społecznego
z Polski, Europy, USA i Izraela.

Organizatorzy konferencji
– Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 
– Wydział Edukacji Urzędu Miasta w Częstochowie 
– Klub sportowy Raków Częstochowa 
– Stowarzyszenie „Daj Mi Czas” 

Języki konferencji: języki polski, język angielski

Biuro Organizacyjne Konferencji: 
Stowarzyszenie "DAJ MI CZAS", 
ul. Marszałka F. Focha 19/21, 42–217 Częstochowa
tel. + 48 798 311 210
e-mail: mki-czestochowa@gmail.com
              konferencja.ponadpodzialami2022@gmail.com