Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Człowiek ponad podziałami
Zdrowie – Bezpieczeństwo – Edukacja i Kultura – Polityka Społeczna

Częstochowa, 28–29 października 2022

Komitet Organizacyjny Konferencji


dr hab. Danuta Marzec,
em. prof. UJD w Częstochowie – przewodnicząca 
dr Ryszard Stefaniak, Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy – wiceprzewodniczący
dr Jerzy Lech Czarnota, em. prof. AHE w Łodzi – wiceprzewodniczący 
dr Joanna Górna, Kierownik UTW przy UJD w Częstochowie – wiceprzewodnicząca 
mgr Jolanta Miękina, Dyrektor ZSS nr 23 w Częstochowie – wiceprzewodnicząca 
Janina Jędrzejewska – sekretarz
mgr Marcin Radziwołek – sekretarz 
mgr Roman Kowalczyk – sekretarz 
mgr Gerard Pakosz – sekretarz
dr hab. Iwona Wagner, prof. WSB w Poznaniu 
dr Agnieszka Berdowska, UJD w Częstochowie 
dr Magdalena Pluskota, III LO im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie 
mgr Katarzyna Ryś, Zespół Szkół im. gen. Wł. Andersa w Częstochowie 
@gnez Sławomir Pędziach

Komitet Honorowy Konferencji


prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska – JM Rektor UJD w Częstochowie 
mgr inż. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy 
mgr inż. Zygmunt Rolat – Profesor Honorowy UJD w Częstochowie,
                                             Honorowy Obywatel Miasta Częstochowy
mgr inż. Michał Świerczewski – Prezes X-KOM, RKS Raków Częstochowa