Stowarzyszenie „Daj mi czas”

Stowarzyszenie DAJ MI CZAS działa od marca 2007r. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie i rodziców uczniów uczęszczających do tej szkoły. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i realizowanie różnych form opieki i pomocy osobom z niepełnosprawnością, z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom. Stowarzyszenie jest inicjatorem wielu akcji społecznych nie tylko o zasięgu regionalnym („Zapal się na niebiesko dla autyzmu”), ale i ogólnopolskim (Godziny Ciszy w sieci Auchan). Współorganizuje również wiele akcji wraz z innymi stowarzyszeniami. Jednakże nadrzędnym zadaniem jest szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem i propagowanie wiedzy na temat niepełnosprawności.
Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Środki na realizację celów statutowych Stowarzyszenie pozyskuje ze składek członkowskich, od sponsorów, jak również z imprez charytatywnych.