Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie w 2021 roku obchodzi  50-lecie istnienia. Dzieje Uczelni sięgają 1971 roku. Dzięki decyzji ówczesnej Rady Ministrów powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska. Ten historyczny dla Częstochowy i regionu fakt powołania w tamtych czasach wyższej szkoły humanistycznej, miał ogromne znaczenie dla rozwijającego się miasta. W 1974 roku WSN przekształcono w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Niezwykle ważne wydarzenia w historii Uczelni to: zmiana nazwy Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie na Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie (1 października 2004 roku) oraz przekształcenie Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie w Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (1 czerwca 2018 roku).
Przez 50 lat istnienia Uczelnia znacznie się rozwinęła. Obecnie składa się z sześciu wydziałów: Humanistycznego, Nauk Społecznych, Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych, Prawa i Ekonomii, Nauk o Zdrowiu oraz Sztuki. W strukturę UJD włącza się także Studium Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.
Władze Uniwersytetu z uwagą przyglądają się przemianom politycznym i społecznym zachodzącym w Polsce, w Europie i na świecie, dostosowując ofertę edukacyjną do szybko zmieniających się potrzeb otoczenia. Mocną stroną Uczelni jest rozwinięta współpraca z różnymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i zagranicą. która skutkuje programami wymiany studentów i kadry akademickiej oraz wspólnie realizowanymi projektami badawczymi.